GNB

Tensor

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 2V battericeller
 • Forventet levetid: 1500 syklinger
 • Kapasitet: 300 til 1680Ah

Friventilerte celleblokker til syklisk drift. Høy energitetthet for ekstra høy kapasitet. Dekker bruksområdet fra middels store maskiner til de aller største gaffeltruckene.

Last ned datablad

GNB

Classic FF

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 6V og 12V monoblokker
 • Forventet levetid: 300 syklinger
 • Kapasitet: 50 til 380Ah

Friventilerte batteriblokker til syklisk drift. Beregnet feiemaskiner, vaskemaskiner og andre maskiner som krever høy utladingskapasitet.

Last ned datablad

GNB

Classic FT

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 6V og 12V monoblokker
 • Forventet levetid: 900 syklinger
 • Kapasitet: 62 til 235Ah

Friventilerte batteriblokker til syklisk drift. Beregnet for ekstra røff bruk som golfbiler og mobile arbeidsplattformer.

Last ned datablad

GNB

Marathon Classic/ Excell/ Aqua

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 2V battericeller
 • Forventet levetid: 1500 syklinger
 • Kapasitet: 120 til 1550Ah

Friventilerte celleblokker til syklisk drift. Dekker bruksområdet fra små maskiner til store gaffeltrucker. Kan utstyres med «+AIR» som reduserer energi og vannforbruk kraftig.

Last ned datablad

Absolyte

Absolyte GP

 • AGM - bly/syre teknologi
 • 2V enkeltceller
 • Forventet levetid: 20 år
 • Kapasitet: 100 til 4800Ah

Ventilregulerte celleblokker beregnet på store batteribanker som nødstrøm og lignende. Unik gitterplateteknologi sørger for svært lang levetid. Klassifisert for å stables liggende i opp til 6 høyder. Tåler dyputladning og har høy lademotagelighet.

Last ned datablad

Absolyte

Absolute GX

 • AGM - bly/syre teknologi
 • 4V og 6V monoblokker
 • Forventet levetid: 20 år
 • Kapasitet: 2000 til 4000Ah

Ventilregulerte celleblokker beregnet på store batteribanker som nødstrøm og lignende. Unik gitterplateteknologi sørger for svært lang levetid. Klassifisert for å stables liggende i opp til 6 høyder. Tåler dyputladning og har høy lademotagelighet.

Last ned datablad

GNB

Classic Energy Block

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 6V og 12V monoblokker
 • Forventet levetid: 15 år
 • Kapasitet: 60 til 300Ah

Klassisk friventilert batteriblokk beregnet på batteribanker som nødstrøm og lignende. Et solid og pålitelig batteri med lavt vannforbruk og ellers lite vedlikehold.

Last ned datablad

GNB

Classic GroE

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 2V enkeltceller
 • Forventet levetid: 20 år
 • Kapasitet: 75 til 2600Ah

Friventilerte celleblokker beregnet på store batteribanker som nødstrøm og lignende. Mye brukt i kraftverk på grunn av sin ekstreme pålitelighet og høye ytelse. Batteriet takler både korte og lange utladnings- sykluser. Det har ekstra høy og stabil spenning og krever lite vedlikehold.

Last ned datablad

GNB

ATEX

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 2V battericeller
 • Forventet levetid: 1500 syklinger
 • Kapasitet: 120 til 1550Ah

Friventilerte celleblokker til syklisk drift. Leveres i spesialkasser som tilfredsstiller de strenge ATEX-kravene i direktiv 94/4 EC. Brukes til maskiner som skal gå på steder der det er stor brann- eller eksplosjonsfare.

Last ned datablad

GNB

Classic OPZS

 • Åpen bly/syre teknologi
 • 2V enkeltceller
 • Forventet levetid: 20 år
 • Kapasitet: 50 til 3350Ah

Friventilerte celleblokker beregnet på store batteribanker som nødstrøm og lignende. Brukes også i større telecomanlegg, sikkerhetssystemer og industri. Meget gode standby egenskaper.

Last ned datablad

GNB

Sprinter P/ XP

 • AGM - bly/syre teknologi
 • 6V/12V monoblokker
 • Forventet levetid: 10-12 år
 • Kapasitet: 24-195Ah

Ventilregulerte kompakte monoblokker beregnet på batteribanker som UPS, alarmanlegg og lignende. Optimalisert for å levere høy effekt og har samtidig god lademottakelighet.

Last ned datablad

GNB

Marathon L/ XL

 • AGM - bly/syre teknologi
 • 2V celler, 6V og 12V monoblokker
 • Forventet levetid: 12 år
 • Kapasiteter: 2V celler 220-575Ah, 6V og 12V blokker 14-162Ah

Ventilregulerte celleblokker beregnet på stasjonære batteribanker. Kompakte batterier med mange bruksområder fra telekom og nødlys til UPS og kraftverk.

Last ned datablad