Batteriretur

Returner dine gamle batterier til oss.

Bergen Batteri Service AS er tilknyttet AS Batteriretur. Vi ivaretar og oppfyller derfor alle lovpålagte krav og forpliktelser, som er knyttet til hvordan vi skal behandle ­kasserte bly, NiCd og NiMH batterier.

AS Batteriretur er opprettet for å ta hånd om det avfall som kommer fra de produkter som bransjen fører inn i markedet. Til daglig kaller vi det produsentansvaret.

Hovedårsaken til at returordningen ble opprettet er innhold av tungmetaller i batteriene. Både bly og kadmium er miljø­skadelige tungmetaller. Av den grunn regnes bly­batterier og nikkel-kadmiumbatterier som farlig avfall, en avfallstype som krever særskilt håndtering.

Hele returordningen som AS Batteriretur står for er basert på å tilfredsstille alle krav til sikkerhet og kvalitet gjennom alle ledd i systemet.
batteriretur - illustrasjonsbilde

Målsetning

AS Batteriretur er batteribransjens egen miljø­satsning. Batteriretur skal jobbe aktivt for styring av brukte akkumulatorer til en miljø­fornuftig og lønnsom disponering. Dette gjøres ved å opprette en omvendt materialstrøm for alle akkumula­torer, samt ved å sørge for håndtering etter HMS-krav. Årlig samles det inn mer enn 95% av total­markedet.

  • AS Batteriretur er eid av importører og produsenter av start- og industribatterier.
  • Eierne er pålagt av miljøverndepartementet å sørge for et retursystem for brukte og utrangerte akkumulatorer.
  • Retursystemet skal drives iht. forutsetninger i gjeldende lover og forskrifter og øvrige krav fra myndighetene.
  • Finansiering skjer delvis ved inntekter fra formidlet materialomsetning og delvis ved miljøgebyr på nye batterier.

Les mer på batteriretur.no